Životopis

 

Narodil jsem se 1. prosince 1952 v Plzni, v rodině kde je aktivní odpor proti totalitním režimům standardem. Můj otec Jaroslav Stárek byl vězněn v 5O-tých letech a bratr JUDr. Jaroslav Stárek byl vězněn jednak za II.světové války gestapem a podruhé na začátku normalizace za hanobení hlavy spřáteleného státu. Mládí a školní docházku jsem prožil v Teplicích, kde jsme po smrti mého otce (1960) s matkou velmi skromně žili. V roce 1968 jsem byl přijat na Střední průmyslovou školu hornickou v Duchcově. Tam jsem se také zapojil do tehdejšího studentského hnutí (Unie středoškoláků a učňů - rozpuštěna na podzim 1969). Tato skutečnost a stálé boje o délku vlasů vedly k tomu , že mi škola v roce 1973 , kdy jsem maturoval, nedala doporučení k vysokoškolskému studiu, což se v té době prakticky rovnalo zákazu.

Začal jsem tedy pracovat v Praze, kde jsem měl v té době již řadu přátel v okruhu tehdy se formujícího českého undergroundu, ve kterém jsem znám pod přezdívkou „Čuňas“. Podílel jsem se na organizování hudebních produkcí a přednášek a na šíření samizdatové literatury. Ve známém případu „Plastic People“ jsem byl souzen v Plzni spolu s Karlem Havelkou (Kocour) a Miroslavem Skalickým (Skalák) pro trestný čin výtržnictví v organizované skupině , kterého jsme se měli dopustit tím, že jsme společně zorganizovali a uskutečnili přednášku Ivana Jirouse a koncert Svatopluka Karáska a Karla Soukupa v Přešticích. U okresního soudu jsem byl odsouzen k 8 měsícům,  Případ Přeštice,  krajský soud pak tento trest změnil na podmínečný trest, ve skutečnosti jsem strávil půl roku ve vazbě ve věznici Plzeň-Bory. rozsudek

Na začátku roku 1977 jsem se plně věnoval organizačním a distribučním aktivitám spojeným s Chartou 77, kterou jsem téhož roku také podepsal. To mi v následujícím roce vyneslo změnu mého pracovního zařazení z technika geofyziky (na což mám kvalifikaci) na figuranta, jedno z obvyklých zaměstnání disidentů.

V roce 1979 jsem začal vydávat samizdatový časopis Vokno, který se stal hlavním kulturně informačním magazínem českého undergroundu. V době přípravy 6. čísla tohoto časopisu - 10.listopadu 1981 jsem byl spolu s Ivanem Jirousem (Magor), Michalem Hýbkem a Jiřím Fričem zatčen a po téměř roční vazbě odsouzen jakožto iniciátor organizované skupiny vydávající časopis Vokno k 2 a půl roku odnětí svobody a 2 rokům ochranného dohledu (§ 202 výtržnictví ). závěrečná řeč Výkon trestu jsem absolvoval v nechvalně známé věznici Příbram Bytíz. rozsudek

Už v době ochranného dohledu jsem obnovil vydávání časopisu Vokno, které se postupně stalo jakousi kulturní institucí vydávající knihy , aktuální informační bulletin (Voknoviny), videomagazín, pořádající koncerty, přednášky a výstavy.

Zároveň jsem se aktivně věnoval činnosti v Chartě 77, kde jsem se účastnil práce kolektivu mluvčích a organizoval Fóra Charty 77. Mezi mé další aktivity patřila spolupráce s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných , práce v Polsko-československé solidaritě a další činnosti spojené s nezávislými občanskými iniciativami.

V únoru 1989 jsem byl znovu zatčen a jakožto šéfredaktor časopisu Vokno a společně s mojí manželkou Ivou Vojtkovou odsouzen zavěrečná řeč v jednom z posledních politických procesů ke dvěma a půl roku vězení a dvěma rokům ochranného dohledu za pobuřování (§ 100 odst. 4 tr.zák.). rozsudek Současně s tím připravila a odvysílala Čs.televize štvavý pořad zvaný Kamelot,který měl v očích veřejnosti poškodit mne, mojí manželku i další spolupracovníky časopisu Vokno. Výsledek byl však kontraproduktivní ,dokonce i tehdejší Svobodné slovo otisklo v říjnu 1989 k tomuto pořadu kritický článek. Trest jsem si odpykával v Horním Slavkově. Odtud jsem byl 26.listopadu 1989 propuštěn na základě jmenovité amnestie prezidenta republiky , kterou udělil politickým vězňům jakožto důsledek probíhajících „kulatých stolů“, Občanského fóra a vládních představitelů.

Bezprostředně po propuštění jsem se aktivně podílel na ustavování Občanského fóra, zejména v mimopražských regionech. Současně jsem zřídil redakci časopisu Vokno , která začala vydávat porevoluční řadu tohoto časopisu.

V dubnu 1990 jsem začal pracovat v československé a později v české kontrarozvědce, kde jsem v různých vedoucích funkcích pracoval  po dobu 17 let. V roce 1996 jsem obhajobou diplomové práce na téma svoboda shromažďování ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně a dosáhl jsem titulu bakalář.

U příležitosti řádového dne 1. ledna 2003 mi prezident republiky Václav Havel udělil Medaili Za zásluhy druhého stupně, a to v oblasti bezpečnosti státu.

Jako životní krédo uplatňuji heslo ,,kdo chce - hledá způsoby, kdo nechce - hledá důvody.“

Děti

Jakub Stárek

narozen 30. června 1982, Vysoké Mýto,

  • Rozsudek soudu pro Prahu 6, 12Nc 355/98 Otevřít

Základní škola 1988-1997, Praha 6 - Petřiny, Šantrochova,
Obchodní akademie 1997-2001, Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova,
Vysoká škola 2001 až 2006, Praha 1 - Malá Strana, Tržiště,
Pracovní poměr na MŠMT

Alžběta Stárková

narozena 17. září 1990, Praha - Vinohrady,

Základní škola 1997-2002, Praha 6 - Břevnov, Bělohorská,

Gymnázium Josefská 2002 až nyní, Praha 1, Malá Strana, Josefská,

Přehled manželství

 JMÉNO MANŽELKY  DATUM NAROZENÍ  DATUM SVATBY  DATUM ROZVODU
 Marcela Pinterová  5. září 1952  8. března 1980 foto  12. listopadu 1984
 Jana Veselá  11. prosince 1953  23. února 1985 foto  29. prosince 1986
 Iva Vojtková  2. září 1957  27. ledna 1990 foto  20. prosinec 2000

Přehled zaměstnání

 ZAMĚSTNAVATEL  SÍDLO  OD  DO  ZAŘAZENÍ
 Metrostav n. p.  Praha  9. října 1973  31. října 1974  figurant
 Okresní knihovna  Teplice  1. listopadu 1974  30. listopadu 1974  uklízeč
 Okresní správa spojů  Teplice  14. ledna 1975  31. prosince 1975  Reexpedient
 Státní lesy n. p.  Česká Lípa  19. ledna 1976  7. září 1976  lesní dělník
 Geofyzika n. p.  Brno  5. října 1976  30. litopadu 1976  figurant
 Okresní správa spojů  Teplice  1. ledna 1977  31. března 1977  Reexpedient
 Geofyzika n. p.  Brno  1. dubna 1977  31. prosince 1977  geofyzik
 Geofyzika n. p.  Brno  1. dubna 1978  10. listopadu 1981  figurant
 Restaurace a jídelny  Praha 1  1. června 1984  22. února 1989  topič
 redakce Vokna  Praha 1  1. prosince 1989  31. duben 1990  šéfredaktor
 tajná služba (UOUD, FIS, FBIS, BIS ČR, BIS)  Praha  5. května 1990  31. května 2007  vedoucí pracovník

Diplomová práce

Diplomová práce v formátu doc