Kronika

           Dnes  první  den  měsíce  ledna roku   2001  já  František  Stárek  syn Jaroslava a vnuk Františka, který byl synem  Františka  a  vnukem   rovněž Františka,  jehož  otcem  byl  Josef  a dědem Jan, ten měl otce také jménem Jan  a  děda   Václava   a  to  byl  syn Jakuba Stárka, který se narodil pravděpodobně  v  roce  1601  a  je  zatím

nejstarším mým potvrzeným předkem, a  já tedy nyní po  400  letech začínám psát  tuto  kroniku abych pro budoucígenerace zachoval to co jsem o našich předcích   zjistil   studiem   starých archivních  záznamů.

      Charakteristickým rysem deseti generací  rodiny Stárků  z Českých  Libchav  je  snaha  udělat  více  pro  polis než  pro  sebe, víra v lepší budoucnost a  vůle  postrčit  pokrok, což však často  naráží  na nepochopení  okolí a tak i  nepřízeň mocných je jevem, který je v historii naší rodiny přítomen.

 

          Nikoliv  momentální  blaho,  ale to  co  považujete  za  správné  ať  určuje  vaše  konání.  Tak  nejlépe  udržíte  kontinuitu  naší  rodiny.

 

V Praze

                                 František  Stárek