Základní prohlášení Výboru na obranu Františka Stárka

-----------------------------------------------------

 

     Adresováno Federálnímu shromáždění, předsednictvu vlády ČSSR, ministrům vnitra a spravedlnosti ČSR, Výboru čs. veřejnosti pro lidká práva a humanitární spolupráci a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

 

     Spontánní manifestace k 20. výročí okupace Československa dne 21. srpna 1989, jíž se zúčatnily tisíce převážně mladých lidí, uvedla do pohybu dosud netečnou hladinu společnosti. Pohyb přerostl v další neformání pokus důstojně oslavit výročí vzniku čs. republiky. Spontánním vyústěním byly několikadenní demonstrace na Václavském náměstí v lednu t.r. Reakce státní moci proti tomuto pohybu nespočívala pouze ve fyzickém násilí a ještě většímu okleštění občanských svobod v podobě novelizovaného zákona na ochranu veřejného pořádku, ale v posledku ve velkém množství nových soudních postihů proti těm, kteří poprvé takto veřejně vystoupili i proti těm, kdo vyjadřovali své názory na "politické přestavby". Jedním z nich je František Stárek, který patří k nejaktivnějším stoupencům nekonformní kultury. Dne 25.února na něho prokurátor JUDr. Jaroslav Mazanec uvalil vazbu. Byl obviněn podle novelizovaného zákona o přečinu a hrozí mu trest odnětí svobody do šesti měsíců a pěněžitý trest do částky 20 000 korun. To, z čeho byl obviněn, bylo později překvalifikováno na tr.čin pobuřování, a tak mu v současné době hrozí trest odnětí svobody až do pěti let. Při domovní prohlídce, vykonané v domku jeho družky Ivy Vojtkové v České Třebové, bylo zabaveno velké množství předmětů bezprostředně související s jeho publikační činností a ediční prací.

 

     František Stárek, signatář Ch 77, se narodil 1. prosince 1952 v Plzni. Jeden z jeho předků byl v 2. polovině 17. století faktorem akademické knihtiskárny v Praze u sv. Klimenta. F.Stárek, absolvent stř. průmyslové školy hornické, je od r. 1979 spoluvydavatelem časopisu Vokno, později i Voknovin, videomagazinu Vokna a knižnice Vokna.

 

     Výbor na obranu Františka Stárka vzniká z důvěry, že je nezbytné spravedlivější uspořádání naší společnosti, o další práci výboru a dalších zjištěních máme v úmyslu informovat.

 

Zdeněk Bálek, Příbram, Martin Fendrych, Praha 5, Martin Frind, Kralupy nad Vltavou, Mikuláš Chadima, Praha 7, Bohumír Janát, Praha 1, Štěpán Kot, Praha 10, Jan Lopatka, Praha 1, Luděk Marks, Praha 6, Vladimír Smrček, Praha 8.