Voknoviny - posudek

 

Pozn. red. Vokna: Redakční rada příjala Františka Stárka za svého šéfredaktora až po pečlivém prostudování posudku z NVÚ Horní SlavkovNápravně výchovný ústav Horní Slavkov

26. 11. 1989

OZNÁMENÍ O NADCHÁZEJÍCÍM PROPUŠTĚNÍ OSOBY Z VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY


Jméno a příjmění: František Stárek

Hodnocení jmenovaného:

Jmenovaný pochází z rolnické rodiny. Vychováván byl matkou. Rodinné prostředí hodnotí jako dobré, bez negativního vlivu na jeho trestnou činnost. Má další dva sourozence, z nichž i bratr byl trestán. Má základní vzdělání a dále SPŠ hornickou. Je rozvedený, bezdětný vyživovací povinnost nemá k nikomu. Po výkonu trestu bude bydlet v Praze. Při pohovoru uvedl, že alkohol požívá velmi zřídka, spíše ne, drogovou závislost popírá. V minulosti byl již soudně trestán, ve výkonu byl nyní podruhé. Pracovně byl zařazen ve strojírenství jako navíječ cívek. Hodnocen byl jako průměrný pracovník, výkonové normy plnil. v pracovní soutěži odsouzených nebyl zapojen.
V mimopracovní době se nezapojoval aktivně do žádných pořádných akcí kulturně výchovného charakteru. Dovedl však kolem sebe utvořit skupinu posluchačů. dodržování stanovené kázně a pořádku bylo na průměrné úrovni. Dbal o osobní vzhled. Přií jednání s příslušníky se choval poměrně slušně, i když dával najevo jakoby nadřazenost. příkazy plnil. V kolektivu měl přirozenou autoritu, spory ani hádky nevyvolával. Povahově se jeví jako klidný, velmi dobře navazující kontakt verbálně pohotový. Jedná se o osobu se snahou o "změnu světa". zaměřenou na prosazování "větších svobod". V rozhodování byl samostatný. Závěrem lze jmenovaného hodnotit jako odsouzeného s průměrnou pracovní morálkou. V ostatních složkách NVČ převážně pasivní. Po propuštění chce nastoupit dráhu svobodného novináře.

Náčělník (podpis nečitelný)vyrobil Jointek - Jointechnologies ©