Stížnostní oddělení

Justiční palác

Ústí nad Labem

                                              28.9. 1982

 

Stížnost:

 

- Dne 27.9. 1982 jsme se nemohli osobně obrátit na Vaše stížnostní odd., protože příslušníci VB nám zabraňovali ve vstupu do budovy soudu a odkázali nás na písemné vyhotovení žádosti. Stěžujeme si, že dne 27.9. 1982 jsme nebyli vpuštěni ani do jednací síně ani do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde jsme se chtěli zúčastnit veřejného zasedání Krajského soudu, které projednával odvolání v trestné věci Františka Stárka, Ivana Jirouse, Michala Hýbka. Včetně nejbližších příbuzných nás bylo přítomno 13 osob, z nichž vpuštěna byla pouze paní Jirousová jako odvolatelka a tudíž přímá účastnice řízení. I v případě, že je ze zákonných důvodů vyloučena veřejnost z jednání soudu, bývají každému obviněnému povoleni dva důvěrníci. Vynesení rozsudku je zásadně veřejné. Obžalovaní František Stárek, Ivan Jirous a Michal Hýbek neměli v soudní síni při veřejném projednávání odvolání ani při vynesení rozsudku přítomni ani nejbližší příbuzné, manželku, matku a sestru, natož přátele. Byli jsme nuceni vyčkat konce jednání před veřejnou budovou soudu, do níž jsme nemohli také vstoupit.

- Stěžujeme si co do všech těchto opatření a domníváme se, že tento postup se nedá obhájit odvoláním na ustanovení o nepřeplňování soudní síně, ale že byl naopak velmi nehumánním zneužitím tohoto zákonného opatření.

Příloha - 1 arch orig. podpisů: Pavel Roubal, Petr Brodský, Jarmila Bělíková, Květoslava Princová, Marcela Stárková, Markéta Němcová, Dana Němcová, Jiří Tichý, Blanka Hýbková, Viktor Parkán