Solidarita s politickými vězni

      16 topičů Restaurací a jídelen v Praze 1, za jejichž podpisy ručí Jiří Gruntorád, se připojilo k více než 1200 čs. občanům, požadujícím, aby vydavatel nezávislých časopisů Vokno a Voknoviny František Stárek, který byl letos v létě za tuto činnost odsouzen k 2 a půl letům odnětí svobody, byl propuštěn na svobodu. Svůj podpis zaslali prezidentu republiky. Protestují v něm rovněž proti nedůstojné pomlouvačné kampani ve sdělovacích prostředcích, mimo jiné proti televiznímu pořadu Kamelot. František Stárek v něm byl vylíčen jako asociální živel, uvádějí spolupracovníci Františka Stárka, my ho však známe jako slušného člověka, abstinenta a nekuřáka, který byl vyznamenán odznakem Vzorný pracovník podniku. Signatáři dopisu se rovněž obávají o zdravotní stav Františka Stárka, neboť se ve vězení zhoršil.

     K 95 občanům, převážně z Jihočeského kraje, kteří se solidarizovali se signatářem Charty 77 a členem nezávislého mírového sdružení Jiřím Jelínkem z Plané nad Lužnicí, se připojilo dalších 28 občanů, za jejichž podpisy ručí Ruth Šormová. Dopis zaslali 6.11. prokurátorce JUDr.Věře Nové z Tábora, která na Jiřího Jelínka uvalila dne 3.8.1989 vazbu. Jiří Jelínek v ní zůstává i nyní, kdy očekává odvolací řízení před krajským soudem. Okresní soud v Táboře ho 9.11. odsoudil k jednomu roku odnětí svobody za rozšiřování letáků k 1. máji a k 21. srpnu.

     82 občanů, za správnost jejichž podpisů ručí Ruth Šormová ze Soběslavi, podali 31.10. před okresním soudem v Chomutově podnět k řízení o propuštění Ranáty Pánové z výkonu trestu odnětí svobody. Jak známo, je tato 18 letá členka Čs. demokratické iniciativy vězněna za rozšiřování letáků k 21. srpnu a za vystoupení v prvomájové manifestaci v Táboře. V odvolacím řízení jí byl trest zkrácen na čtyři měsíce, takže při normálním průběhu skončí 3.12. K původně podané žádosti o podmíněné propuštění se soud vyjádřil, že by o žádosti mohl rozhodovat až v posledních dnech listopadu, takže řízení o podmíněném propuštění přestává mít smysl a Renáta Pánová svou žádost vzala zpět.