Solidarita s Františkem Stárkem

Osm nezávislých samizdatových vydavatelství vydala dne 12.7. prohlášení s názvem Solidarita s Františkem Stárkem. Lidové noviny, Informace o Chartě 77, Revolver Revue, Magazín SPUSA. Východoevropská informační agentura, Originální videožournal, Alternativa a Prostor ve svém prohlášení mimo jiné uvádějí: Časopisy Vokno a Voknoviny jsou neodmyslitelnou součástí nezávislé publicistiky v Českoslvoensku. Vyzíváme všechny redaktory samizdatové produkce, aby tr.postihu Františka Stárka věnovali maximální pozornost. Apelujeme na veřejnost doma i v zahraničí, aby protestovala se stejným důrazem, jako kdyby šlo o Lidové noviny, Infoch nebo o Václava Havla. Připomínáme, že František Stárek, vydavatel samizdatových časopisů Vokno a Voknoviny, byl dne 28.6.1989 odsouzen k trestu odnětí svobody na dva a půl roku se zařazením do II.NVS.

K protestní petici proti tr.stíhání F.Stárka, kterou organizuje výbor na jeho obranu, se připojilo dalších 150 občanů. Tento protest, zaslaný Federálnímu shromáždění, především vlády ČSSR, ministru spravedlnosti a vnitra, podepsalo do 18.7. celkem 828 občanů.