Sdělení VONS č. 935

Sdělení VONS č. 935

/František Stárek ve vazbě/

-----------------------------

Dne 23.2.1989 byl v České Třebové zadržen František Stárek, nar. 1.12.1952, topič, v domku jeho družky Ivy Vojtkové v Čechově ulici č. 398, Česká Třebová - Parník, který obývá spolu s ní, byla provedena domovní prohlídka. Domovní prohlídka byla zahájena pro podezření z přečinu proti veřejnému pořádku. Františku Stárkovi hrozí trest odnětí svobody do 6 měsíců nebo peněžitý trest do 20 000 korun. Uvedeného přečinu se dopustí ten, kdo vyhotoví , umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem naruší zájem socialistického státu na zachování veřejného pořádku. Není známo, které tiskoviny se podezření, vznesené proti Františku Stárkovi, týká. Při prohlídce, jíž byla přítomna pouze Iva Vojtková, bylo zabaveno velké množství věcí: byly odvezeny dvěma nákladními auty zn. Avie. Odňaty byly zejména: elektrický psací stroj s pamětí Rank Xerox 630, počítač spektrum delta, dva fotoaparáty, cyklostyl Rex Rotary 400, psací stroj Zeta, přehrávač Sony stereo, mikromagnetofon, více než sto magnetofonových pásek, knihovna Vokna, cyklostylové blány čisté i popsané, větší množství papíru, knihy, tiskoviny, archív Vokna, adresáře atd.

František Stárek je signatář Charty 77 a jedním z nejaktivnějších stoupenců nekonformní kultury. Je spoluvydavatelem časopisu Vokno a Voknoviny. V minulosti byl už dvakrát vězněn, poprvé v souvislosti s postihem Plastic People of Universe a podruhé za vydávání Vokna.

Pokud je nám známo, toto tr. stíhání F.Stárka pro přečin je prvním případem, kde je použito novelizujícího opatření předsednictva FS.

Postih Františka Stárka je citelným zásahem proti čs. nezávislé kultuře.

V Praze 1.3.1989