Sdělení VONS č. 790

Sdělení č. 790 (Zásah příslušníků SNB proti Františku Stárkovi)

Dne 8. srpna 1988 byli kolem 13. hodiny na silnici u Rychnova nad Kněžnou příslušníky SNB zadrženi František Stárek, signatář Charty 77, aktivista undergroundu, se svou přítelkyní Ivou Vojtkovou. Vozidlo, kterým jeli, bylo podrobeno prohlídce, při níž příslušníci SNB zabavili 17 kusů Vokna č. 14 a básně Egona Bondyho z padesátých let. Na OO VB Rychnov nad Kněžnou byli oba zadržení vyslýcháni a po další, důkladnější prohlídce vozidla, jim byly zabaveny další tiskoviny, např. různé výtisky Informací o Chartě 77, Svědectví, Voknoviny, Bulletin československo-polské solidarity ap. a tři kazety s Videomagazínem Vokna. V odpoledních hodinách byli Iva Vojtková i František Stárek propuštěni. odnětí věcí bylo v protokolu zdůvodněno přestupkovým řízením (ş 6 přestupkového zákona); přestupku se měl František Stárek dopustit tím, že "měl v držení tiskoviny, které jsou tiskovým zákonem na území ČSSR zakázány distribuovat." Tiskový zákon (81/1966 Sb.) však nic takového nezakazuje. Celý postup orgánů VB byl protiprávní.

V Praze dne 30. 8. 1988