Sdělení VONS č. 769

Sdělení č. 769 (Policejní zásahy proti nezávislé výstavě)

Dne 21. 5. v poledne se uskutečnila na Střeleckém ostrově v Praze III. výstava pořádaná časopisem Vokno. Z jednání na odboru školství a kultury ONV pro Prahu 1, které 18. 5. vedli s Františkem Stárkem, předvolaným prostřednictvím VB, vedoucí odboru dr. Karel Šimek a inspektora kultury Daria Červinková, vyplynulo, že výstava není povolena a nelze ji proto konat. F. Stárek přitom uvedl, že nejde o výstavu v pravém smyslu toho slova, nýbrž jen o to, že si výtvarníci budou vzájemně ukazovat své práce.

Na rozdíl od dvou loňských výstav Vokna byli tentokrát od počátku přítomni příslušníci VB a StB, a to ve větším počtu. Od zahájení výstavy (několik desítek obrazů asi od šesti výtvarníků, návštěvnost cca 250 lidí) naléhali pracovníci odboru kultury ONV na její zakončení pod hrozbou policejního rozehnání. Proto byla výstava po hodině ukončena a odpadla také plánovaná hudební produkce.

Příslušníci SNB v civilu fotografovali a filmovali návštěvníky i výtvarníky. Uniformovaní příslušníci kontrolovali občanské průkazy některých přítomných. Přemyslu Fialkovi a další návštěvníci osvětlili film se záběry z výstavy. Jiřího Gruntoráda odvezli - pod záminkou, že nemá v pořádku občanský průkaz - na odd. SNB v Bartolomějské ulici, kde ho podrobili nezákonné osobní prohlídce a odňali mu mikrokazetu.

K nejzávažnějšímu porušení zákona došlo v případě Davida Vítka, šestnáctiletého studenta střední výtvarné školy, který se výstavy neúčastnil. Na mostě 1. máje ho zastavili příslušníci VB, protiprávně zkontrolovali obsah tašky, v níž měl obrazy, vyhrožovali mu násilím a dali mu na vybranou, zda chce zaplatit pokutu 100,- Kčs nebo být převezen k výslechu do Bartolomějské ulice. David Vítek byl nucen si tento obnos vypůjčit u známých, bydlících v blízkosti; příslušníci VB mu odmítli vydat potvrzení o zaplacení "pokuty". V odpoledních hodinách ho titíž příslušníci ještě třikrát obtěžovali na koncertě skupiny Garáž na Slovanském ostrově; mj. na ně musel dýchat, aby se prý přesvědčili, zda nepožil alkohol. Při těchto tzv. služebních úkonech mu tykali.

V Praze 24. 5. 1988