Sdělení VONS č. 762

Sdělení č. 762 (Policejní represe proti tryzně za Pavla Wonku)

Dne 6. 5. 1988 chtělo několik čs. občanů uspořádat tryznu za Pavla Wonku. Tryzna měla probíhat v Praze na Staroměstském náměstí v době pohřbu Pavla Wonky, tj. v 15 hodin. V dopoledních hodinách byli Státní bezpečností odvedeni ze svých bytů a pracovišť člen jazzové sekce Martin Sýkora a signatáři Charty 77 Ladislav Hejdánek, Luděk Marks a František Stárek a dále Jaroslav Hejna a Iva Vojtková. Byli zadržování do odpoledních hodin, aby se tryzny nemohli zúčastnit. Okolnost, že někteří ani o připravované tryzně nevěděli, nebyla při této policejní akci rozhodující. Po několika dalších občanech StB intenzívně pátrala. Jána Čarnogurského z Bratislavy a Radima Palouše z Prahy střežila onoho dne tzv. ostraha.

Na Staroměstském náměstí byli před 15. hodinou zadrženi signatář Charty 77 John Bok, když připravoval transparent k tryzně. Spolu s ním byl zadržen Miroslav Skoumal. Oba byli po několika hodinách propuštěni. Asi 30 občanů, kteří se zde sešli, se neodvážilo tryznu zahájit, protože počet příslušníků Státní a Veřejné bezpečnosti je značně převyšoval.

Týž den byli na několik hodin zadržováni v Trutnově manželé Havlovi. Státní bezpečnost tak zabránila Václavu Havlovi, aby na pohřbu Pavla Wonky přednesl projev, který nakonec přečetl mluvčí Charty 77 Stanislav Devátý.

Nejcitelněji zasáhla onoho dne represe signatáře Charty 77 a člena jazzové sekce Otu Veverku, který byl po poledni zadržen na svém pracovišti ve strážním domku v Praze na Žižkově a převezen na oddělení VB. Poté mu byly násilím odebrány klíče od strážního domku a příslušníci StB zde provedli pod vedením npor. JUDr. Václava Michálka prohlídku, ačkoliv k ní neměli ani povolení prokurátora ani jiný zákonný podklad. Bylo odňato 105 položek, prakticky všechny soukromé věci Oty Veverky, mezi nimi psací stroj, učebnice angličtiny, oficiálně vydané knihy, jízdní řád ČSD, dále samizdatové publikace Infoch a Vokno. Na oddělení VB byl Ota Veverka převezen v poutech. Propuštěn byl asi ve 22 hod.

V Praze 12. 5. 1988