Sdělení VONS č. 721

Sdělení VONS č. 721

/Zásah proti Fóru Charty 77/

---------------------------

     V neděli 17. ledna 1988 se v Praze sešlo třetí fórum Charty 77, na něž se dostavilo na šedesát signatářů a příznivců Charty 77 z prahy a z různých dalších míst ČSSR.

     Na fóru se mělo diskutovat o současné politické situaci, o možnostech jejího zlepšení a o možné úloze Charty 77 a dalších nezávislých iniciativ v tomto dění. Proti této schůzce zasáhla StB rozsáhlou akcí. Již v pátek 15. ledna zadržela na 48 hodin mluvčího Charty 77 Stanislava Devátého, který žije v Gottwaldově. Stanislav Devátý byl sice v neděli v poledne propuštěn, ale neměl už možnost se včas do Prahy dostat. V neděli ráno předvedli policisté mluvčího Charty 77 Miloše Hájka, Bohumíra Janáta, signatáře Václava Bendu, Václava Havla, Ladislava ise, Františka Stárka, Jaroslava Šabatu a Luboše Vydru, které po celý den zadržovali ve svých úřadovnách. Celý den policisté střežili byt Anny Marvanové, Libuše Šilhánové, Tomáše Hradílka a Jaromíra Šavrdy.

     Fórum Charty 77 začalo asi ve čtvrt na tři. Zanedlouho po jeho zahájení přišlo do restaurace, kde se fórum konalo, značné množství příslušníků VB a StB. Policisté legitimovali všechny přítomné a zároveň více než patnáct minut v sále fotografovali a filmovali. Poté bez jakéhokoli zákonného důvodu přivedli asi dvacet účastníků a ostatní dílem propustili a dílem rozvezli auty na různá místa v Praze. Zadržení byli podrobeni výslechům, které se týkaly zmaření Fóra a také manifestace za propuštění politických vězňů 10. prosince.

     Považujeme tuto policejní akci za hrubý zásah do soukromí občanů a za porušení ústavního práva na pokojné shromažďování.

V Praze 21. ledna 1988