Sdělení VONS č. 700

Sdělení VONS č. 700

/Nezákonné odnětí věcí na pracovišti F.Stárka/

----------------------------------------------

Dodatečně se vracíme k domovním prohlídkám, které v rámci trestního stíhání ve věci přípravy pobuřování, zahájeného 22.10.1987 pro rozšiřování dokumentu Charty 77 Slovo ke spoluobčanům, provedla Státní bezpečnost v několika bytech v Praze. Mezi postižené patří rovněž František Stárek, signatář Charty 77 a jeden ze známých aktivistů českého kulturního undergroundu. V době, kdy byl F. Stárek dne 23.10.1987 na projížďce parníkem po Vltavě - parník si pronajaly za účelem hudební produkce severomoravské kapely - byla na jeho pracovišti, tj. v kotelně restaurace u Tomáše na Malé straně, provedena tříhodinová prohlídka bez přítomnosti jakýchkoli svědků. Příslušníci Státní bezpečnosti zdůvodnili Stárkovu nadřízenému své vniknutí na pracoviště tím, že vykonávají protipožární kontrolu. Teprve po prohlídce s vedoucím sepsali protokol o odňatých věcech.

Kromě poukazů na nezákonnost postupu Státní bezpečnosti v celé této trestní věci připomínáme, že prohlídka na pracovišti a zvláště způsob jejího provedení nemá oporu v trestním řádu a je i z formálního hlediska nezákonným aktem.

Praha 9.11.1987