Sdělení VONS č. 617

Sdělení VONS č. 617

/Zásah StB proti undergroundu/

-----------------------------

Dne 15.2.1987 se chystali čtyři mladí lidé z okresu Náchod na koncert v pražské Lucerně. Stanislav Pitaš, Květoslav Doubek a Rostislav Brát přijeli z České Skalice do Prahy autem, které nechali zaparkované na Smíchově před domem, v němž žije Jaroslav Ondrák. Spolu s ním a dále s jeho družkou Hanou Kohoutovou a Františkem Stárkem šli pěšky na metro na smíchovském nádraží. V 16.30 byli přee budovou VB zastaveni příslušníky StB v civilu a zavedeni do úřadoven VB, kde je podrobili mnohahodinovým výslechům.

StB si vynutila prohlídku zaparkovaného vozu, kde našla, ofotografovala, daktyloskopicky zpracovala a posléze zkonfiskovala osm videokazet, několik svazků nezávislé literatury a dřevěný rám s tiskařskou barvou. Při výsleších se prokázalo jen to, že majitelem videokazet je Jaroslav Ondrák. Všech sedm bylo zadržováno do pozdních nočních hodin, propuštěni byli až mezi 23. hodinou a 2. hodinou ranní.

Nezákonné konfiskace jsou v poslední době časté. Dne 18.2.1987 byl na návštěvě bytu manželů Šabatová - Uhl na ulici pod průhlednou záminkou zadržen a předveden na okrsek VB Milan Ohnisko z Brna. Byla přitom provedena nezákonná osobní prohlídka a byl mu odňat jeden výtisk anglického časopisu East European Reporter s materiály o Jazzové sekci a dvě magnetofonové kazety.

Je sice možno pochopit, že StB právě takové kazety vadí, to ovšem nemění nic na protirpávním charakteru podobných postupů. nezanedbatelná je i pořizovací cena, která je v případě videokazet, odňatých Jaroslavu Ondrákovi, cca 4 000 korun.

23.2.1987

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidksá práva

člen Mezinárondí federace pro lidská práva