Sdělení VONS č. 440

Sdělení VONS č. 440

-------------------

/Zpřísnění podmínek ochranného dohledu/

V poslední době došlo k dalšímu zpřísnění ochranného dohledu u několika bývalých politických vězňů.

Ladislav Lis se musí během svého pobytu v České Lípě - Sosnové hlásit opět denně na oddělení VB, které je vzdáleno 10 kilometrů od jeho bydliště. Dosud se při pobytu v České Lípě hlásil jen třikrát týdně. Při návštěvě Prahy se musí nadále hlásit dvakrát až čtyřikrát denně.

Jiřímu Gruntorádovi bylo dne 27.4.1985 nařízeno, aby se nadále hlásil nejen v pracovní dny, ale i ve dny pracovního klidu. Ve dnech pracovního klidu se musí hlásit dokonce dvakrát denně, v 8.30 hod. a pak znovu v 15 hodin, a to nikoli na nejbližším oddělení VB, ale na oddělení, které je vzdáleno asi kilometr od jeho bydliště. Důsledkem tohoto opatření je mimo jiné i to, že Jiří Gruntorád nemůže podniknout ani krátký výlet do okolí Prahy, po celotýdenní práci nemůže tedy využít tyto dny pracovního klidu k řádnému odpočinku.

Dne 5.5.1985 se změnily podmínky ochranného dohledu i u Františka Stárka, který se nyní musí hlásit pětkrát týdně, ve všch pracovních dnech, namísto dosavadního hlášení třikrát týdně.

Přísné podmínky ochranného dohledu podle 2. odstavce 2 zákona o ochranném dohledu má nadále Jan Litomiský, kterému není povolováno opustit přikázané místo pobytu /obec Výskytná/, respektive sousedí polesí, kde pracuje.

Ochrannému dohledu má být podroben i Ivan Jirous, člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, jehož propuštění po tříapůlletém vězení očekáváme dne 10. května 1985.

8. května 1985

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská práva