Sdělení VONS č. 370

Sdělení VONS č. 370 (Propuštění Františka Stárka)

Dne 10.5.1984 byl po dvou a půlletém vězení propuštěn na svobodu signatář Charty 77 František Stárek. Bude ještě dva roky podroben ochrannému dohledu, který mu byl uložen rozsudkem okr. soudu v Chomutově v r. 1982.

14.5.1984 Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných

Československá liga pro lidská práva

člen Mezinárodní federace pro lidská práva