Sdělení VONS č. 309

Sdělení VONS č. 309 (rozsudek nad I.Jirousem, F.Stárkem a M. Hýbkem potvrzen):

- Dne 27. září v 8.30 hodin se konalo u Krajského soudu v Ústí nad Labem veřejné zasedání v trestní věci Františka Stárka, Ivana Jirouse a Michala Hýbka, odsouzených 9. července Okresním soudem v Chomutově pro trestný čin výtržnictví a další (par. 202 odst. 2, par. 187 odst. 1, par. 6 Zákona o přečinech) k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Čtvrtý ze skupiny odsouzených - Martin Frič - nevyužil práva odvolání a je již ve výkonu trestu odnětí svobody na 15 měsíců.

- K veřejnému zasedání krajského soudu se dostavilo celkem 13 osob z okruhu přátel obžalovaných včetně nejbližších příbuzných. Vně i uvnitř soudní budovy byla učiněna silná policejní opatření a do budovy soudu byly vpuštěny pouze ty osoby, které se mohly prokázat předvolánkou k soudu. K odvolacímu řízení Františka Stárka a spol. byla vpuštěna pouze manželka Ivana Jirouse - Juliana Jirousová, která poslala odvolání proti rozsudku první instance a byla tedy obeslána jako účastnice řízení.

- Manželka Františka Stárka ani matka Michala Hýbka nebyly vůbec vpuštěny do budovy ani na dobu vynesení rozsudku. Není nám známo, že by toto opatření mělo obdobu v dosavadní soudní praxi. Senát za předsednictví Judr. Nygrína (přísedící JUDr. Kugl a další) postupoval formálně korektně.

- Byl konstatován spis Okresního soudu v Chomutově, navíc předseda senátu zdůraznil ve věci obžalovaného Jirouse, že pro něho je přitěžující okolností, že ve své trestné činnosti pokračoval hned po propuštění z předchozího výkonu trestu, a to tím, že psal články, v nichž oslavoval a glorifikoval činnost hudebních skupin, která byla již dříve hodnocena jako trestná. Františku Stárkovi bylo připsána jako přitěžující okolnost jeho chování v přípravném řízení a v průběhu trestného řízení a způsob života od 18 let, kdy se údajně zúčastňoval "srazů", z nichž některé i organizoval. Soud měl zřejmě na mysli soukromé hudební produkce neoficiálních skupin.

- Michalu Hýbkovi byla naproti tomu přiznána polehčující okolnost dosavadních bezúhonného způsobu života.

- Prokurátor krajského soudu se snažil oslabit politický důraz trestního řízení, který byl v Chomutově dán zejména expertízou časopisu VOKNO, vypracovanou profesorem Vítězslavem Rzounkem, tím, že tento časopis charakterizoval jako určený a rozšiřovaný mezi mládeží podléhající narkomanii. Za přímý návod k narkomanii označoval text, který byl úryvkem z překladu knihy Amerického psychologa Timothy Learyho. Trest pro Františka Stárka shledal dostačujícím, pro Jirouse adekvátním a pro Hýbka přiměřeným.

- Obžalovaný Stárek a Hýbek neměli k řízení připomínek. Ivan Jirous připomněl, že jeho obhajoba nebyla okr. soudem v Chomutově vůbec vzata na vědomí a že rozsudek okresního soudu cituje obžalobu se všemi nepřesnostmi, které svou obhajobou vyvrátil. Připomněl soudu konkréta ze své obhajoby, včetně toho, že v letech 1967-71 oficiálně publikoval a že proti jeho článkům nebylo formálních ani odborných námitek. Uvedl, že v současné době publikovat nemůže, proto pracuje v JZD, ovšem psát nemůže přestat, stejně jako malíř nemůže přestat malovat.

- Po krátké polední přestávce ve 12.30 vynesl senát krajského soudu rozsudek, jímž potvrdil tresty stanovené okresním soudem. Právní moci nabyly tyto výměry trestu: František Stárek - dva a půl roku ve druhé NVS, Ivan Jirous - tři a půl roku ve třetí NVS a Michal Hýbek - jeden a půl roku v první NVS. Františku Stárkovi a Ivanu Jirousovi byl stanoven ochranný dohled na dobu dvou let po odpykání trestu.

5. října 1982