Sdělení VONS č. 307

Sdělení VONS č. 307 (Rozsudek nad nekonformním časopisem)

Ve dnech LS, a 25. června a 2. a 9. července proběhlo před senátem kr. soudu v Chomutově, jemuž předsedal JUDr. Vanáček, hlavní líčení s figurantem Františkem Stárkem, nar. 1.12. 1952, bytem Teplice, Hálkova 2882, studentem přírodovědecké fakulty UK Michalem Hýbkem, nar. 9.10.1957, bytem Praha 1, Klimentská 30, historikem umění, který pracuje jako zedník, Ivanem Jirousem, nar. 23.9.1944, bytem Stará Říše č. 94, okr. Jihlava a dělníkem Milanem Fričem, nar. 1.5.1957, bytem Kodřešice, Podhájí č. 90, okr. Semily. Okresní prokurátor JUDr. Hago Kauner je žaloval za spáchání tr. činu výtržnictví (ş 202, odst. 1, 2 tr.z.), který měl údajně spočívat v tom, že b se tito obvinění měli podílet na vydávání a rozšiřování časopisu Vokno. Michal Hýbek a Ivan Jirous byli krom toho obviněni s tr. činu nedovolené výroby a držení omamných prostředků a jedů dle ş 187 tr.z. odst. 1. U obou obviněných bylo v průběhu domovní prohlídky v jejich bydlišti nalezeni určité množství marihuany. Oba tvrdili v přípravném řízení i během soudního jednání, že marihuanu nikdy nevlastnili, jako drogu nepoužívali a neměl v držení, že jim není nic známo, jak se mohla bez jejich vědomí do bytu dostat. Ivan Jirous navíc žádal, předvolání příslušníka bezpečnosti, který při prohlídce na chodbě vybral z většího množství sáčků s kořením dva papírové sáčky a přinesl je do místnosti s tvrzením "to je marihuana". Jiné koření zabaveno nebylo. Nad tímto jednáním se pozastavil i u soudu vyslechnutý soudní znalec, podle jehož mínění může pouze expertíza objasnit, zda jde o drogu či ne. Řekl, že on sám by se neodvážil z drti sušených lodyh a lístků vůbec určit, o jakou rostlinu jde. Svědek Václav Duchač, který drogu objevil, tento rozpoj nijak neosvětlil, vypověděl pouze, že u Ivana Jirouse a jeho přátel "se dalo očekávat, že bude marihuana nalezena... dokonce někteří z nich byli za její přechování odsouzeni." Na otázku, o které přátele jde, odpověděl, že o Karla Soukupa, u něhož však marihuana nikdy nalezena nebyla ani nebyl za její přechovávání nikdy souzen. Michala Hýbka krom toho obžaloba viní z přečinu nedovoleného držení střelné zbraně (šlo o upravenou vzduchovou pistoli, která léta nebyla použitelná). O časopisu Vokno dospívá i senát na základě znaleckých posudků k názoru, že "ve své podstatě má časopis protispolečenské zaměření...". Pravdou je, že ve znaleckém posudku přednášejícího FF UK Vít. Rzounka ani v odborném vyjádření MK ČSR není konkrétně rozebrán jediný příspěvek do časopisu, jde o hodnocení zcela povšechně odmítavá, jaká by bylo možno připojit ke každému druhému nekonformnímu textu bez rozlišení. Ivanu Jirousovi klade obžaloba za vinu jednak jeho články, které byly v časopise publikovány, dále dva články publikované v zahraničí a strojopis politického článku zabaveného při domovní prohlídce, který nebyl nikdy nikde zveřejněn (sice, Ivan Jirous je bývalý manažér hudební skupiny Plastic People a byl za tuto činnost postižen 18 měsíci odnětí svobody. O jeho dalším odsouzení již viz naše sdělení č. 48. Přestože při hlavním líčení nebylo přesvědčivě dokázáno ani to, že by vydávání a šíření časopisu Vokno zakládalo skutkovou podstatu tr. činu výtržnictví, ani to, že obžalovaní časopis opravdu vydávali a rozšiřovali, rozhodl senát, že jsou vinni žalovanými trestnými činy a odsoudil Fr. Stárka ke 2 1/2 letům odnětí svobody ve II. NVS, Michala Hýbka k 18 měsícům v I. NVS, Ivana Jirouse na 3 1/2 roku do III. NVS a Michala Friče na 15 měsíců do I. NVS. Nad Fr. Stárkem a Ivanem Jirousem je ještě stanoven ochranný dohled na dobu dvou let po vykonání trestu.

Milan Frič a Ivan Jirous jsou otcové malých dětí. Adresy jejich manželek jsou totožné s jejich vlastními.

V souvislosti s tímto případem byl z tr. činu výtržnictví rovněž obžalován dělník Jaroslav Chnspke, nar. 1956, bytem Osvračim čp. 7, okr. Domažlice, ale jeho případ byl vyčleněn k samostatnému projednání.