Sdělení VONS č. 1058

Sdělení VONS č. 1058

/Rozsudek nad Františkem Stárkem a Ivou Vojtkovou pravomocný/

------------------------------------------------------------

 

     Krajský soud v Hradci Králové zamítl ve veřejném zasedání, konaném dne 28.8.1989, odvolání f.Stárka a I.Vojtkové, kteří podali proti rozsudku okresního soudu v Ústí nad Orlicí, čímž se tento rozsudek stal pravomocným. Okresní soud nv něm uznal Františka Stárka vinným spácháním tr.činu pobuřování za vyhotovování a rozšiřování časopisů Vokno a Voknoviny. I.Vojtkovou pak uznal vinnou tr.činem pomoci k tr.činu.

 

     Prokurátor se proti rozsudku okr.s soudu neodvolal, dožadoval se pouze, aby odvolací soud potvrdil rozsudek oprvní instance. Senátu krajského sodu předsedal JUDr. Miroslav Špryňar, přísedícími byli soudci z povolání JUDR. KLudmila Khomová a JUDrt. Vladimír Kocourek.Obhájcem byl JUDr. Milan Hulík z Prahy.

 

     V příštích dnech bude František Stárek eskortován z věznice v Hradci Králové do výkonu trestu. Ivě Vojtkové začíná dnešním dnem dvouletá zkušební lhůta.

 

V Praze dne 28.8.1989