Sdělení VONS č. 1020

Sdělení VONS č. 1020

/F.Stárek a I.Vojtková seznámeni s výsledky vyšetřování/

--------------------------------------------------------

 

     Ve dnech 16. až 24.5.1989 probíhalo seznámení s výsledky vyšetřování v tr.věci proti F.Stárkovi a I.Vojtkové. Oba jsou stíháni - Iva Vojtková ve formě pomoci - pro tr.čin pobuřování za vydávání a rozšiřování časopisu VOKNO a Voknoviny. F.Stárek zůstává nadále ve vazbě, I.Vojtková na svobodě. Ve věci bylo vyslechnuto asi 60 svědků. z nichž většina vypovídala. Mnozí usvědčují F.Stárka z vydávání těchto časopisů. Součástí tr.spisu je i posudek vypracovaný Federálním úřadem pro tisk a informace s nečitelným podpisem zpracovatele. Objevuje se v něm i iniciativní návod, jak proti obviněným postupovat, když při hodnocení Videomagazínu Vokna doslova uvádí: "Bohužel neexistuje čs. právní úprava, jež by vyžadovala státní souhlas s pořizováním a šířením (Videomagazínu) a jež by umožňovala náležitý právní postih. Jedinou možnou sankcí je nedovolené podnikání."

 

     V této tr.věci provedly orgány StB dne 11.5.1989 domovní prohlídku v pražském a telčském bytě Egona Bondyho, vl.jménem Zbyňka Fišeta. Byla zabavena korespondence a jiné písemnosti. Egon Bondy byl ve věci F.Stárka již dříve svědecky vyslýchán, výpověď však odmítl.

 

V Praze 24.5.1989