Přání k narozeninám, Sborník Egonu Bondymu k šedesátinám, Praha 1990, str. 54a, 54b

„Medvěde Balú,

                                   co ze zákona džungle máme znát?“, ptali jsme se mlčky, my, svobodný národ Sourozenců. A vy, náš guru z Nerudovky, jste odpověděl svými romány, básněmi, eseji,svou vědeckou prací, odpověděl jste nám svými články, přednáškami i v hospodě u piva. Milý doktore, odpověděl jste nám. A tak nesette odpovědnost. Připravte se na dlouhý život, naše společná cesta zatím mizí za obzorem. To vám přeje

 

                        Čuňas, t.č. vězeň č. 20500

 

------------------

 

                                                            Podle Préverta:

                                                           

                                                            Pravda ve slovech,

                                                            slova v knize,

                                                            kniha v úkrytu,

                                                            úkryt ve sklepě.

 

                                                            Sklep v podezření,

                                                            podezření z nenávisti,

                                                            nenávist ze strachu,

                                                            strach z pravdy.         

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka redakce: Tento příspěvek byl propašován z vězení jako moták někdy v říjnu či listopadu 1989. Doručen byl však redakci až na začátku roku ledna 1990. Proto mol být do sborníku vřazen až dodatečně.