Otevřený dopis spisovatelům v Československu ve věci F.Stárka

Dne 25.5. vydal Výbor na obranu Františka Stárka otevřený dopis, adresovaný čs. spisovatelům. Popisuje v něm život a práci F.Stárka a represe, jimiž byl postižen. V dopise je rovněž pospán vývoj, jímž prošly časopisy Vokno a Voknoviny. Všeobecně se soudí, že spisovatelé by měli být svědomím svého národa, uvádí se v závěru dopisu.

"Nechceme se zde zamýšlet nad tím, jak je tomu v jiných zemích, v té naší je však o tom nutno pochybovat. Stačí pouze připomenout nedávný proces s Václavem Havlem a skutečnost, je málo čs. spisovatelů našlo odvahu postavit se za svého stíhaného druha. V poslední době je i z oficiálních kruhů naší literatury stále častěji slyšet hlasy, vyznávající k bourání starých zdí, mravní obrodě atd. Bourání těchto zdí dosud připravilo Františka Stárka o tři roky života na svobodě! Co jsme ochotni obětovat my?