Spory kolem F. Stárka, Moravskoslezský den, str. 4, 3. října 1990

 

MORAVSKOSLEZSKÝ DEN 3. ŘÍJNA 1990 str. 4

Spory kolem F. Stárka

V článku "Underground (už zase) vadí" se pisatel táže, co mne na časopisu "Vokno" pobouřilo. Chci předeslat, že si časopisu vážím stejně jako jeho vydavatelů za vše, co dobrého vykonali v dobách totality pro naši kulturu. Kredit, který takto získali, je však také zavazuje co do současného obsahu právě proto, že mravním vzorem jsou.
I. M. Jirous "Magor" se stává následkem alkoholismu a drog antisociálním. Jeho slovník a způsoby se nesluší tisknout a propagovat. Pokud jde o pana Stárka "Čuňase", nijak se nad ním nepohoršuje a někdy i zdatně sekunduje. Domnívám se, že představitelem Úřadu na ochranu ústavy by měl být člověk, který svým jednáním garantuje, že je úřad v dobrých rukách. Měl by se tedy vystříhat činností, které by vnášely jakékoliv pochybnosti. Obsah časopisu, který vydává, je někdy takový, včetně přímých výroků, že představy o nevhodnosti jeho osobnosti přímo generuje.
V. Valtr, poslanec FS, Havířov