Odpověď Lidové demokracii

 

ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY 25. ZÁŘÍ 1990

Vyjádření ředitele Úřadu pro ochranu ústavy

Odpověď Lidové demokracii


Praha (ert) - Včera odpoledne bylo naší redakci doručeno vyjádření ředitele Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie ing. Jiřího Müllera. Představitel naší nové tajné služby, o jejímž poslání a práci jsme naše čtenáře už několikrát informovali, reaguje na článek Lidové demokracie Kdo nám chrání demokracii otištění 22. 9. A podepsaný Janem Kaštánkem.


Úvodem ředitel ing. Müller opětovně zdůrazňuje, že navrhovaný zákon o Federální službě pro ochranu ústavy nedovoluje zjišťování politického přesvědčení a náboženského vyznání občanů. Nebezpečí plynoucí ze shromažďování informací o občanech proto oprávněně označuje za neopodstatněné. Dále uvádí: "Prověrky, které v žádném ústředním orgánu nemají svým rozsahem obdobou, očistili resort FMV od tvůrců strategie StB a těch, kteří pracovali proti tzv. vnitřnímu nepříteli. V článku se hovoří o znovupřijetí 1181 pracovníků bývalé StB. K tomu je třeba říci, že tito lidé o ˇÚřadu přijímání nejsou ani je nikdo přijímat nechtěl.
Ve vedení Úřadu je řada signatářů Charty 77 a lidí, kteří byli v minulosti vězení pro své smýšlení. To také platí o Františku Stárkovi, náměstkovi ředitele, který jako šéfredaktor časopisu Vokno byl za tuto činnost dvakrát odsouzen. Ani tehdejší pokleslá justice neoznačovala však tento časopis za pornografii a odsuzovala ho vždy jen za jeho protisocialistický obsah.
 

Na otázku Pana Kaštánky "Kdo nám chrání demokracii" odpovídáme: Úřad FMV pro ochranu ústavy a demokracii vedou ti, kdo jí pomáhali vybojovat" - končí svoji odpověď ředitel ing. Müller