Dopis Vladimíra Drápala o Voknu

-------------------------------

 

Výbor čs. veřejnosti

pro lidská práva a humanitární spolupráci

Opletalova 13, Praha 1

 

Vážení přátelé,

 

     chtěl bych touto cestou využít možnosti, kterou ustanovení Výboru pro lidská práva poskytuje i prostým občanům, vyjádřit se k problémům, jež se jich dotýkají. Berte tedy můj dopis jako informaci o zásahu proti jednomu z představitelů tzv. neoficiální kulturní scény.

 

     V minulém měsíci došlo k zadržení pana Františka Stárka, vydavatele samizdatového časopisu Vokno a Voknoviny. V době, kdy v okolních socialitických státech, pokud takový časopis již nemá statut oficiálního, je přijnejmenším toletován, panu Stárkovi hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let. K napsání těchto řádek mne nutí ta skutečnost, že pana Stárka osobně znám a vím, že publikace, jejichž byl vydavatelem, byly určeny pro určitý okruh čtenýřů a informovaly o situaci v kultuře, jež nás zajímá, přinášely povídky, básně a další tvorbu našich přátel. Dnešní doba dodává takové iniciativě přichuť politické opozice, což jistě nebylo účelem časopisů ani cílem pana Stárka. Znovu musím zdůraznit, že šlo o kulturní občasníky.

 

     Domnívám se proto, že je velice nesprávné posuzovat činnost pana Stárka jako nějaký důsledek nepřátelského postoje vůči naší společnosti a k otázce jeho aktivity přistupovat subjektivně a v zajetí zkreslujících emocí.

 

     Na závěr chci zdůraznit, že není účelem mého dopisu rozdmýchat ohýnek pod již tak napjatou situací v naší společnosti, ale pouze upozornit na případ člověka, k němuž mne váže určitý vztah. Považuji z toho důvodu za svou povinnost upozornit, že příznivý postup odpovědných orgánů může pozitivně ovlivnit názory mnoha občanů tohoto státu, kteří případ Františka Stárka sledují. Prosím, aby moje vyjádření v této věci bylo tak bráno, pokud tento list bude k dispozici i jiným složkám, než por které je určeno.

 

S pozdravem Demokracii zdar

 

Vladimír Drápal, Fučíkova 1895, Louny