Dokument Charty 77 číslo 70/1987

Dokument Charty 77 číslo 70/1987

/Sešlo se druhé fórum Charty 77/

-------------------------------

Dne 28.11.1987 ve 14 hodin se sešlo v Praze druhé fórum Charty 77- Účastnilo se ho 70 občanů z různých míst Československa. Toto fórum se zabývalo činností Charty 77 a jejími vnitřními problémy. Z obsáhlé debaty vyplynulo mimo jiné, že fórum charty 77 by se mělo scházet pravidelně každé dva měsíce a že by střídavě mělo být orientováno k předem dohodnutým konkrétním tématům a působit jako volný diskusní klub, který bude sloužit k výměně názorů a podnětů užitečných pro Chartu. Druhé fórum charty 77 vzalo na vědomí, že přípravou a organizací fóra jako trvalého prostoru vzájemného styku signatářů Charty 77 i jejich příznivců se bude zabývat otevřená pracovní skupina, kterou před veřejností zastupuje František Stárek.

Fórum Charty 77 se zabývalo též chystanou pokojnou manifestací ke dni lidských práv dne 10.12.1987 v 17 hodin na Staroměstském náměstí. Doporučilo mluvčím Charty 77, aby chystanou manifestaci v souladu se zákonem oznámili příslušným úřadům. V případě, že úřady manifestaci zakážou a že se to veřejnost včas doví, záleží na každém jednotlivci, zda se jí přesto zúčastní či nikoliv.

V Praze dne 28.11.1987

Jan Litomiský, mluvčí Charty 77

Libuše Šilhánová, mluvčí Charty 77

Josef Vohryzek, mluvčí Charty 77